2de aanvraagronde steunregeling culturele sector afgerond

Gouda – De gemeente Gouda wil met de ‘Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 schade culturele sector Gouda’, de culturele sector ondersteunen en door de Corona-crisis helpen. Goudse culturele organisaties en verenigingen konden van 1 tot 21 juni j.l. een aanvraag indienen voor geleden financiële schade over de eerste helft van 2021. In deze 2e aanvraagronde ontvangen 19 organisaties in totaal circa €675.000,- aan steun.

Wethouder cultuur, Thierry van Vugt: “Het is goed dat we, dankzij deze subsidieregeling, de cultuursector in onze stad een flinke steun in de rug kunnen geven. Zo kunnen we het Goudse culturele vermogen, ook voor de toekomst, zoveel mogelijk behouden.“

In totaal hebben 19 organisaties een aanvraag ingediend voor deze 2de ronde van de subsidieregeling. Het subsidieplafond voor deze ronde was vastgesteld op € 725.000. De beoordeling is gedaan aan de hand van dezelfde criteria als in de eerste ronde. De 19 organisaties ontvangen samen circa € 675.000. Daarover hebben zij deze week bericht ontvangen.

De middelen die worden ingezet voor deze subsidieregeling zijn afkomstig van het ministerie van OCW. De gemeente ontvangt compensatiemiddelen voor corona-schade, waaronder middelen voor cultuur. De gemeenteraad heeft in april 2021 besloten de compensatiemiddelen die worden ontvangen voor cultuur volledig in te zetten voor deze subsidieregeling, zoals dat ook voor de vorige steunronde is gebeurd. Later in het jaar wordt duidelijk of er nog additionele Rijksmiddelen beschikbaar komen, waarmee een derde aanvraagronde zou kunnen worden opengesteld.

De organisaties die uit de 2e aanvraagronde een subsidie ontvangen zijn:

De Waag; De Goudse Schouwburg; Shantykoor Gouda Zuid/West; Mirakel; Cheese Experience; ATP Gouda; RUBA Events; TheaterBakkerHeij; Museum Gouda; Studio Gonz; Stedelijke Harmonie Caecilia; St Jan; Goudse Popschool; Gouda’s Harmonie “De Pionier’; Yunited; Mass Holding; Gouda Studio’s;
So What !; IPA producties.

Klik hier voor de inzage.