Snoeien overhangend groen: een groene én veilige omgeving

Capelle – Bomen, planten en struiken op en langs de stoep of de openbare weg zorgen voor een prettige groene omgeving. Maar het groen mag geen overlast veroorzaken. Als takken gaan overhangen en verkeerssituaties daardoor onoverzichtelijk worden of als er geen ongehinderd gebruik kan worden gemaakt van de stoep, moet de eigenaar het groen snoeien. Het college heeft hiervoor regels opgesteld zodat hierop gecontroleerd kan worden.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat beschreven dat overhangend groen geen hinder of gevaar mag opleveren. Zo moet een kruispunt altijd goed zichtbaar zijn. Mag het groen geen hinder of gevaar opleveren voor voetgangers, fietsers en andere weggebruikers. Ook moeten openbare verlichting, verkeersborden of aanwijzingsborden goed te zien zijn.

Wanneer snoeien

Op 10 juni treedt de Beleidsregel Overhangend groen in werking. In deze beleidsregel staat wanneer overhangend groen hinder geeft en er gesnoeid moet worden. Dit geeft duidelijkheid voor zowel de gemeentelijke handhavers als voor de inwoners van Capelle aan den IJssel.

Privé-groen moet tot op de erfgrens worden gesnoeid door de eigenaar/gebruiker van een stuk grond. Het kan zo zijn dat de boom, struik of plant onherstelbaar wordt beschadigd als deze volledig wordt teruggesnoeid. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen hoeft de eigenaar daar waar mogelijk niet volledig terug te snoeien. Wel moet er genoeg ruimte overblijven zodat weggebruikers en voetgangers veilig van de stoep of weg gebruik kunnen maken. De breedte van de stoep is hier ook belangrijk, er moet altijd een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter zijn.

Hoogte

Een stoep moet een vrije hoogte van 2.20 meter hebben. De weg een doorrijhoogte van vier meter. Takken die lager hangen moeten worden gesnoeid. Dit geldt ook voor groen waardoor een straatnaambord, verkeersbord of de straatverlichting niet meer te zien is.

Handhaving

Wanneer hinderlijk overhangend groen wordt geconstateerd, krijgt de eigenaar/gebruiker van de gemeente het verzoek om het groen te snoeien. Gebeurt dit niet? Dan wordt handhavend opgetreden. De kosten voor het snoeien en eventuele bijkomende administratieve kosten zijn dan voor de eigenaar/gebruiker.