Nieuwe samenwerking IJsselland Ziekenhuis en Laurens

Capelle – Het laboratorium van het IJsselland ziekenhuis (AKL-IJsselland) gaat vanaf 1 februari 2022 alle bloedafnames en de laboratoriumdiagnostiek voor ouderen zorgorganisatie Laurens verzorgen. Hiervoor tekenden beide partijen op 18 januari 2022 een samenwerkingsovereenkomst. 

Reden voor Laurens om het laboratoriumonderzoek voortaan door AKL-IJsselland te laten uitvoeren, is dat AKL-IJsselland het best voldoet aan het pakket van eisen van de ouderenzorgorganisatie. Zo is het laboratorium 24 uur per dag bereikbaar en wordt gebruikgemaakt van een speciaal ontwikkelde koppeling tussen het elektronisch patiëntendossier van Laurens en het door IJsselland gebruikte Cyberlab. Hierdoor kan het gehele proces – van aanvraag tot uitslag  – digitaal plaatsvinden.

Voor het IJsselland Ziekenhuis is de samenwerking met Laurens een belangrijke stap in de invulling van de strategische visie: intensivering van de samenwerking met ketenpartners leidt tot het inrichten van de juiste zorg op de juiste plek.

In het voorjaar startte Laurens al met een offerteaanvraag voor een (nieuwe) leverancier voor laboratoriumonderzoek. AKL- IJsselland kwam hierbij als beste uit de bus en ontving in september daarom een voorlopige gunning. Deze gunning is nu dus omgezet naar een definitieve gunning.