Meer huurders kunnen huurtoeslag krijgen in Capelle

Capelle – Sinds 1 januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Dit komt door een verandering in de wet. De harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet. Zij lopen hierdoor huurtoeslag mis. Vraag vóór 1 september 2021 huurtoeslag voor 2020 aan via toeslagen.nl/huurtoeslag.

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Tot en met 2019 waren er harde inkomensgrenzen om huurtoeslag te krijgen. Hierdoor kon uw recht op huurtoeslag in één keer vervallen als u een paar euro extra ging verdienen. Sinds 1 januari 2020 is dat veranderd. Als uw inkomen stijgt, krijg je minder huurtoeslag. Maar met een kleine stijging valt de huurtoeslag niet meer helemaal weg.

Wie kan huurtoeslag krijgen?

Niet iedereen die een woning huurt, kan huurtoeslag krijgen. De belangrijkste voorwaarden zijn: u moet 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. Dit betekent dat u een eigen deur hebt die op slot kan, een eigen keuken en een eigen wc. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor de huurtoeslag 2020:

  • Uw huur mag niet te hoog zijn

Om huurtoeslag over 2020 te krijgen, mochten de huur- en servicekosten in 2020 maximaal € 737,14 per maand zijn. Zijn alle huisgenoten jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maximaal € 432,51 per maand zijn.

  • Uw inkomen mag niet te hoog zijn

Hoe hoog uw inkomen in 2020 mocht zijn, hangt af van de huur, de leeftijd van u en uw huisgenoten en de samenstelling van het huishouden.

  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn

Om huurtoeslag te krijgen, mag u niet te veel vermogen hebben. Zoals spaargeld. Wilt u huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als uw vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van € 61.692. Als u medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.

Voorbeelden in de praktijk

  1. Janine is 26 jaar en werkt als schoonheidsspecialist. Ze verdiende in 2020 € 25.000 bruto en betaalde elke maand € 700 huur. Via toeslagen.nl/huurtoeslag maakt ze een proefberekening om te zien of ze in 2020 recht had op huurtoeslag. Ze krijgt over 2020 € 1.524 aan huurtoeslag.
  2. Wesley en Lydia zijn allebei 41 jaar en huren samen een woning. In 2020 betaalden zij elke maand € 700 huur. Hun gezamenlijke inkomen was € 35.000 bruto. Daarmee hadden ze vorig jaar recht op € 624 huurtoeslag.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan

Denkt u dat u in 2020 recht had op huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heeft u er recht op? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als u huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook uw gegevens van 2021. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef de wijziging dan door. En zet zo nodig de huurtoeslag stop op 31 december 2020.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen in de wijkwinkels van Welzijn Capelle. Kijk op www.welzijncapelle.nu of bel: 010 – 707 49 00.