Capelse kinderburgemeester Naomi Vermeulen kondigt haar opvolger aan

Capelle – Op vrijdag 16 juli kon de huidige kinderburgemeester Naomi Vermeulen het verlossende telefoontje plegen om Melodie Dronkers te vertellen dat zij het komende jaar kinderburgemeester van Capelle aan den IJssel mag zijn. Ook zijn de nieuwe kinderwethouders bekend. In september worden zij officieel beëdigd tijdens een raadsvergadering. 

7 sollicitanten kwamen op gesprek bij een echte beoordelingscommissie, bestaande uit wethouder Jeugd Ans Hartnagel, de huidige kinderburgemeester Naomi Vermeulen en de zittende loco-kinderburgemeester Denaro Ritfeld. Met veel enthousiasme en creativiteit vertelden de sollicitanten over hun redenen om de nieuwe kinderburgemeester te willen worden. Stuk voor stuk waren het goede kandidaten, maar er kan er maar één kinderburgemeester worden.

Kinderburgemeester Naomi stond dus voor een lastige keuze: “Als je graag iets wilt, dan doe je daar je best voor. Alle kinderen waren echt heel goed. Maar Melodie was net iets beter dan de rest. Het idee van Melodie om samen met kinderen een Capels kookboek voor kinderen te maken is echt geweldig! Ik ben blij dat alle anderen kinderwethouders worden. Echt super voor Capelle!”  Loco-kinderburgemeester Denaro was het hier helemaal mee eens: ”Ik vond het echt heel leerzaam om in het kindercollege te zitten en ik denk dat het nieuwe kindercollege dat ook vindt. En, het is gewoon echt leuk!”

Laat je horen

Wethouder Ans Hartnagel is onder de indruk van het huidige en het toekomstige kindercollege: “Deze Capelse kinderen pakken de kans om mee te denken en mee te doen. Ze laten van zich horen en wij volwassenen moeten luisteren naar de kinderen. Het gaat vaak over de kinderen bij het maken van plannen voor de jeugd, maar in Capelle willen vooral met de kinderen plannen bedenken en uitvoeren. Zij zijn hier de experts! Het oude kindercollege heeft bijvoorbeeld meegedacht over de Jeugdnota. Met het nieuwe kindercollege gaan we zorgen dat de ideeën en wensen verder worden uitgevoerd.”
Capelle hecht veel waarde aan jeugdparticipatie. Door mee te doen en mee te denken wordt de inbreng van kinderen en jongeren vergroot en hun positie versterkt. In 2011 is gestart met het kindercollege dat bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat doen de kinderwethouders en de kinderburgemeester?

De kinderburgemeester overlegt een paar keer per jaar (8x) met het kindercollege over het door hem/haar gekozen thema. Tijdens de vergaderingen wordt hieraan gewerkt. De deelnemende kinderen krijgen een kijkje in de lokale politiek en worden betrokken bij het reilen en zeilen in hun gemeente. Ze geven advies aan beleidsadviseurs en denken mee over bijvoorbeeld de speelvoorzieningen. De kinderburgemeester heeft daarnaast ook nog een aantal ceremoniële taken, samen met burgemeester Peter Oskam en wethouder Ans Hartnagel. Denk hierbij aan de ceremonie van dodenherdenking en het verwelkomen van Sinterklaas.
Het kindercollege wordt door een vaste medewerker van de gemeente begeleid in al haar activiteiten.